Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op iedere webpagina van deze website waarop Administratiekantoor Terlouw een link opneemt naar deze disclaimer. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met deze disclaimer en bijbehorend Privacy Statement en Algemene Voorwaarden.

De door Administratiekantoor Terlouw – geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80775381, handelsnaam van FinteliQ B.V. – verstrekte informatie op deze website is geen aanbod, advies of andere dienst.

De informatie die door Administratiekantoor Terlouw wordt verstrekt via deze website zou als betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden ingestaan. Administratiekantoor Terlouw spant zich er voor in om de inhoud van de webpagina’s geregeld te actualiseren, aan te vullen of te verbeteren.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Administratiekantoor Terlouw kan niet garanderen dat de website volledig foutloos en ononderbroken haar werk doet. Zowel Administratiekantoor Terlouw als mede overige leveranciers van informatica aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website. Administratiekantoor Terlouw is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van websites die niet door Administratiekantoor Terlouw zijn ontwikkeld waarnaar wordt verwezen of anderzijds verwijzen naar de website van Administratiekantoor Terlouw.

Administratiekantoor Terlouw is niet aansprakelijk voor schade die is toegebracht die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of door de onmogelijkheid om een webpagina te raadplegen.

De afnemer van informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van informatie verkregen via de website van Administratiekantoor Terlouw. De informatie – en mogelijk andere gegevens – mogen uitsluitend door de afnemer worden gebruikt. Deze informatie is niet overdraagbaar, mag niet verveelvoudigd, bewerkt of verspreid worden zonder Administratiekantoor Terlouw hiervan op de hoogte te stellen.

De afnemer van informatie is verplicht alle aanwijzingen van Administratiekantoor Terlouw omtrent het gebruik van informatie op te volgen. Nederlands recht is van toepassing.

Laatste aanpassing: 31 januari 2021