Strategisch advies

Heb je als ondernemer de goede focus en weet je wat de goede en zwakke punten zijn van je onderneming? Administratiekantoor Terlouw geeft strategisch advies.

Iedere onderneming heeft een eigen visie, zo is dus ook de strategie van de onderneming anders. Door duidelijke doelen en focus te stellen kunnen strategische stappen genomen worden, en dat ieder op het juiste moment. Is er al nagedacht over een begroting of over budget?

Administratiekantoor Terlouw helpt bij het het vinden van kansen voor het succesvol maken van de onderneming. Door in het beginsel valkuilen en bedreigingen waar te nemen kunnen doelen sneller en efficiënter behaald worden.

Dienstverlening

Begroting opstellen

Stel je geregeld een begroting op waar vervolgens maar weinig van terecht komt? Reken je met onrealistische bedragen en aannames of heb je gewoonweg te weinig idee van wat er allemaal op je afkomt als ondernemer? Door een realistische begroting ben je als ondernemer veel beter in staat bij te sturen waar nodig. Administratiekantoor Terlouw helpt!

Budgetcoaching & beheersing

Geef je meer uit dan je aan inkomsten hebt of is er interesse in een plan voor de toekomst? Administratiekantoor Terlouw kan helpen door budgetten op te stellen en je te coachen bij de beheersing hiervan. Met behulp van de juiste hulpmiddelen kunnen financiële doelen en inzichten worden verbeterd en zo geef je nooit meer uit dan je hebt!

Kostprijsberekening

Welk bedrag reken jij per uur door aan klanten en verkoopprijs hebben jouw producten? Je kunt namelijk niet zomaar onder de prijs van uw concurrent gaan zitten. Want dat moet uw bedrijf wel financieel kunnen dragen. Voor het berekenen van de kostprijs houdt u rekening met zowel uw directe als uw indirecte kosten. Administratiekantoor Terlouw kan jou hierbij helpen middels een rekenmodel.

Ondernemersplan voor starters

In een ondernemersplan wordt het profiel van jou als ondernemer beschreven. Ook de producten en diensten die je gaat leveren komen aan bod. Welke visie heb je en wat is het verdienmodel om zo de gestelde doelen te kunnen realiseren in de juiste rechtsvorm. Administratiekantoor kan jou helpen met het opstellen van het ondernemersplan.

Administratiekantoor Terlouw

Dronensingel 3G
2411GT Bodegraven
Nederland